Ziya Gündüz

Ziya Gündüz

Mail: ziyagunduz74@gmail.com

İNSANSIZ DÜNYALAR İNSANSIZ HAYATLAR!

İNSANSIZ DÜNYALAR İNSANSIZ HAYATLAR!

Bütün insanlık, dünyayı etkisi altına alan korona virüsüyle amansız bir mücadele veriyor. Biz

Müslümanlar bunun bir imtihan vesilesi olduğuna inanıyoruz. Bu imtihanı da inşallah

Allah’ın izniyle en güzel şekilde neticelendireceğiz. Malum olduğu üzere Türkiye’de herkes

evine çekildi. Hayatı evden takip ediyoruz. Evde hayat, dışarıda ise bizi bekleyen korona

virüsü var. Tabii ki evde zamanı en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu minvalde

yapılacak en önemli eylem bana göre kitap okumak ve okunan kitap üzerine derin tefekkür

etmektir.

Evde Yapılacak En Önemli Eylem Okumak

Evde kalma süreci içerisinde birçok kitap okudum. Bunlardan bazılarını zaman zaman

tanıtacağım. Bu kitaplardan biriside Türkiye’nin önemli düşünürlerinden Atasoy Müftüoğlu

ağabeyin kaleme aldığı, “İnsansız Dünyalar İnsansız Hayatlar” isimli eseridir. Kitap, Mahya

Yayınları tarafından okurun beğenisine sunulmuştur. Kitap, dokuz bölümden oluşmakta olup

229 sayfadır.

Yazmak Bir Sorumluluktur

Atasoy Müftüoğlu, kitabın girişinde yazmanın kendisi için bir sorumluluk, bir iletişim biçimi

olduğunu dile getiriyor. Bugüne kadar kitaplarından, makalelerinden, konferanslarından

yakından takip ettiğim Müftüoğlu hayatı boyunca Müslüman sorumluluğu içerisinde olmaya

gayret göstermektedir. Bu kitabında sorumluluk bilincinin meyvesi olduğunun altınız

çizmekte fayda var.

Müslümanlar Olarak Bulunduğumuz Çağı Çözümleme Çabası İçerisinde Olmalıyız

“İnsansız Dünyalar İnsansız Hayatlar” kitabında birçok cümlenin altınız çizdim. Çok önemli

notlar aldım. Kitapta “Neo- nurculuk” kavramı önemli bir yere sahip. Zira Müftüoğlu, belki

de 30 yıl öncesinden “Neo- nurculuk” kavramını gündeme getirmiş FETÖ terör örgütünün

çok korkunç bir yapılanma olduğuna daha önceki kitaplarında da bu kitabından da dile

getirmiştir.

Örneğin kitapta şöyle manidar bir cümle var:

“Neo- nurculuk akımı ve benzeri akımlar, dünya ölçeğinde bütün İslami hareketleri,

mücadeleleri ve direniş hareketlerini bütünüyle yok etme mücadelesi veren küresel unsurlarla

dayanışma halinde çalışmalar yürütüyor.”

FETÖ yıllarca kendisi gibi düşünmeyenleri bitirmeye çalıştı. Daha sonrada malum olduğu

üzere 2016 yılında darbe ile devleti ele geçirmeye çalıştı. Eğer yıllar önce FETÖ’nün nasıl

emperyalistlerin Müslümanları bitirmek için büyüttüğü bir mikrop olduğu anlaşılsaydı beklide

bugün bambaşka bir Türkiye olacaktı.

Kitabın içerisinde FETÖ ve benzeri yapılanmalara fırsat verilmemesi adına şunlar tavsiye

ediliyor:

“21. yüzyılda etkili olabilecek bir dil / söylem inşa etmek gerekiyor. Karşı karşıya

bulunduğumuz tarihsel, siyasal, kültürel, evrensel sorunlara, alt üst oluşlara, tevhid ve ümmet

bilincinin sınırları içerisinde yanıtlar üretecek kadrolara, düşünürler, âlimler, aktivistler

yetiştirmek gerekiyor”

Kitapta düşünmeye, sorgulamaya, akletmeye, taklitten kaçınmaya yönelik çok ciddi

tavsiyeler ve bu konuda özgün eleştiriler var.

“Düşünmeyen, akletmeyen, fethetmeyen, tartışmayan sorgulamayan, artık yeter diyecek bir

bilince sahip olmayan bireylerin ve toplumların, düşünce ve ifade özgürlüklerine ihtiyaç

duymadıklarını görüyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğü, düşünen ve kendilerini özgürce ifade

etmeye çalışanlar içindir. Gerçek kişilikler ve karakterler bağımsız bakış açılarına sahip

olurlar. Hangi nedenle olursa olsun, bağımlı bakış açılarına mecbur olanlar, düşünme

/araştırma ihtiyacı duymazlar”

Kitaptan altını çizdiğim bazı satırlar:

“Asıl yazılması gerekeni yazmalı, asıl konuşması gerekenleri konuşmalıyız.”

“Gerçek akıl, sınırlarının farkında ve bilincinde olan akıldır.”

“Dünyayı kendilerinden, kendi kültür ve uygarlıklarından ibaret bilen her anlayış, çok ilkel

bir anlayıştır.”

“Bilinçli bir tercihin adı olarak İslam, Allah’ın iradesi doğrultusunda yaşama kararlılığıdır.”

“Her Müslüman, bağımsız bir düşünce bilincine ve araştırma cehdine sahip olabilmelidir.”

“Karizmatik statüler kazanan cemaat önderleri, kendilerini vazgeçilmez sayıyor. Bu önderler,

kendi kendilerini putlaştıran yorumlar geliştiriyor.”

“Mezhep çatışmaları bir emperyalist projedir.”

“Hiçbir ırk, hiçbir mezhep, hiçbir hizip, İslam’ı yalnızca kendilerinin temsil ettiğini iddia

edemez.”

“Bilgi, İslam’ın kalbidir. Bilgisiz bir İslami hayat düşünülemez.”

“Bilmek gerekir ki, sürünün bir parçası haline gelen için, hiçbir umut ışığı yoktur.”

Sonuç

Allah’ın kitabının dışında kalan bütün kitaplar, beşer ürünü hatadan yanlıştan münezzeh

değildir. “İnsansız Dünyalar İnsansız Hayatlar” kitabı insanların bağımsız düşünme, özgür

düşünmeye yönelik bir eğilim içerisinde olmaları konusunda önemli bilgiler sunmaktadır.

Bizler her zaman ve her yerde kendimiz olmalıyız. Bir başkasının gölgesinde olmak, bir

başkasının gölgesinde yaşamak, hiç yaşamamaktır. İnsan ancak kendi gölgesinde var olabilir.

Bu anlamda daha çok okumalı, farklı okumalar yapmalı daha çok düşünmeliyiz. Kitap

okunduğunda kitabın önemi daha da net anlaşılacaktır.

Yorum Yazın